email Có (1) Đơn đặt hàng mới đang chờ xử lý


Tên khách hàng Tên sản phẩm Số lượng Tổng tiền Ngày GửiGiờ gửiTrạng thái
1269XXX Lõi lọc Kangen F8 Premium Filter 1 139000 28/09/201811:09:14Đang chờ xử lý
1266Diep Cục Rửa Máy E-Cleaner ( SD501 mới ) 1 0 17/06/201809:06:08ok